top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN


Als ervaren (trouw)videograaf werk ik graag op basis van persoonlijk contact en wederzijds vertrouwen. Dit bevalt mij afgelopen jaren uitstekend. Toch kan het fijn zijn om mijn werkwijze "zwart op wit" terug te kunnen lezen in de algemene voorwaarden. Ook wil ik erop wijze dat gemaakte onderlinge afspraken altijd worden gerespecteerd en voorrang krijgen boven deze algemene voorwaarden.
Ik kijk uit naar onze samenwerking en zal mij tot het uiterste inspannen om indrukwekkende beelden op te leveren waarvan nog lang genoten kan worden.
Groetjes, Darryl Mantel (CameraMantel.nl)

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Betaling

   - De klant zal het volledige factuurbedrag betalen voor de afgesproken diensten.

   - Een aanbetaling van het totale bedrag is niet vereist om de boeking te bevestigen.

   - Het totale factuurbedrag moet volledig betaald worden vóór de beelden vrijgegeven worden door opdrachtnemer.

   - Factuur vrijgesteld van 21% OB o.g.v. artikel 25 Wet OB

   - Reis- en verblijfskosten worden niet doorberekend aan de klant tenzij anders overeengekomen.

 

2. Annulering

   - Annulering blijft voor de klant mogelijk tot één week voor de datum van de bruiloft zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Ik werk op basis van wederzijds vertrouwen.

   - Annulering van opdrachtnemer blijft mogelijk tot één maand voor de datum van de bruiloft zonder dat opdrachtnemer verplicht is waardige vervanging te regelen.

   - Bij annulering van opdrachtnemer binnen een maand tot de bruiloft regelt opdrachtnemer een gelijkwaardige vervanging.

 

3. Verandering in trouwdatum of locatie

- De klant moet elke wijziging in de trouwdatum, trouwtijden of locatie onmiddellijk schriftelijk melden.

- De videograaf zal zich inspannen om de nieuwe datum of locatie te honoreren, maar behoud het recht een waardige vervanger te regelen of te annuleren indien de nieuwe datum niet beschikbaar is.

 

4. Samenwerking en Creatieve vrijheid

- Het bruidspaar erkent de artistieke vrijheid van de videograaf / editor.

- De videograaf / editor zal zich inspannen de wensen van de klant te respecteren maar behoudt het recht om creatieve beslissingen te nemen voor het beste eindresultaat.

 

5. Oplevering van eindproducten

- De eindbewerking van de trouwvideo’s wordt binnen 6 weken na de trouwdatum digitaal geleverd waarna de klant nog éénmaal de mogelijkheid krijgt om wijzigingen door te geven zonder dat daar kosten aan verbonden zijn.

- Het aantal bewerkte video’s en de duur worden bepaald volgens het gekozen pakket.

- Beelden worden eerst digitaal aangeleverd via een downloadlink en tot slot ook verzonden op een USB-stick.

 

6. Rechten en Eigendom

   - De klant verkrijgt het recht om de trouwvideo voor persoonlijk gebruik te delen.

   - De klant levert bij voorkeur muziek aan in .mp3 bestand welke gebruikt mag worden in de videos. 

   - De opdrachtnemer heeft het recht om het videomateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden, tenzij anders overeengekomen met de klant.

 

7. Aansprakelijkheid

   - De videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel veroorzaakt tijdens de trouwdag tenzij veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijke daden van de opdrachtnemer.

 

8. (Drone)videobeelden

- Het maken van (drone)videobeelden is onder voorbehoud van de weersomstandigheden en de locatie.

 

Door het plaatsen van de opdracht verklaart de klant akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.


10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page